Krasnogvardejci


Tto strnka pojednva o akcich Klubu vojenskej histrie Krasnogvardejcov v Koiciach, so zameranm na rekontrukciu historickch bojov z obdobia 2. svetovej vojny a o aktivitch nho klubu pri kulturnch a spoloenskch akcich.

 

 

 

 

OZNAM: TEKOV 2011 - BOJE NA HRONE V STAROM TEKOVE plagt


Uskutonilo sa...:

Vye 200 lenov klubov historickch bojovnkov zo Slovenska, Poska, Maarska a iech predviedlo da 4. 10. 2008 v dol smrti v kraji pod Duklou rekontrukciu bojov z obdobia Karpatsko-duklianskej opercie, ktorej 64. vroie si v tomto roku pripomname. Tu si mte pozrie videokku

 

Vye 150 lenov klubov historickch bojovnkov zo Slovenska, Poska, Maarska a iech predviedlo da 28. 2. 2009 v Orzechowciach pri Przemysli v Posku rekontrukciu bojov z obdobia 2. svetovej vojny a to Bitku o fabriku na vrobu traktorov v Stalingrade :) . oskoro tu bude uverejnen fotogalria z tejto akcie. Tu si mte pozrie videokku

 

Vye 120 lenov klubov historickch bojovnkov zo Slovenska, Poska, Maarska a iech predviedlo da 10. 5. 2009 rekontrukciu prielomu nemeckej obrannej lnie v obci Skro. oskoro tu bude uverejnen fotogalria z tejto akcie. Tu si mte pozrie videokku


Da 15. 1. 2011 Klub vojenskej histrie Krasnogvardejci Koice a obec Gyov zorganizovali rekontrukciu bojov v katastri obce Gyov z obdobia II. svetovej vojny. Miesto rekontrukcie: Obec Gyov (nad pohostinstvom Mareka Bokoa)Tu si mte pozrie fotogalriu

mail to: falisj@centrum.sk       Kniha nvtev: sem kliknu      Dtum poslednej zmeny: 30. 6. 2011

 

Odkazy na alie podobn webov strnky: